Sarpsborg Roklubb

Årsmøte 2020

Ny inkalling til Årsmøte 2020 ligger her Årsmøtet blir 9.juni 2020 kl.19.00 på Roklubben

Se innkalling over.

Forslag 10.mars 2020 fra Styret til Årsmøtet :

Forslag til kontingent for 2020:
For enkeltmedlemmer (et medlem av familien) kr 500,- (uforandret)
For husstandsmedlemmer kr 200,- (ny sats)
Treningsavgift kr 1.000,- (uforandret)
Lisens/forsikring for alle som trener i Roklubben kr 200,- (uforandret, og går uavkortet  til Norges Rofobund)