Sarpsborg Roklubb

Medlemsavgifter

Medlemskontingent for 2017

Enkeltmedlem barn under 18 år                                       kr   500,-
Enkeltmedlem voksen fra og med 18 år                         kr   500,-

Familiemedlemskap                                                          kr   800,-

Treningsavgift, alle som trener på Roklubben             kr 1.000,-
Pliktig lisens, alle som trener (forsikring)                     kr   200,-

INNMELDINGSSKJEMA